Biografi

Twana Nzar föddes i Mesopotamiens land i norra Irak som kallas för Kurdistan. I famnen av bergen Azmar och Goiza upplevde han sina dagar från grundskola och gymnasium till Tekniska Högskolan (lantmäterilinjen).

 

När Twana började högstadiet köpte han en gitarr. Sommaren efter klass åtta gick han en kurs som kallades för "Skolornas aktivitet". Där tog han sina första musiklektioner av William Juhinna. Under Twanas sista år på gymnasiet i Sulemania lärde han känna en av stadens främsta musiker, Ibrahim Garib, som han fick lektioner av i musikteori och gitarrteknik, något som kom att få stor betydelse för Twanas framtida musikaliska karriär.

 

Från och med gymnasiet och fram till dess att Twana lämnade Kuridstan 1996, spelade han med många etablerade musikgrupper i Sulemania. Han startade även egna band tillsammans med vänner, och blev en del av stadens musikliv.

 

I början av 1997 kommer Twana till Sverige. Parallellt med svenska språk- och litteraturutbildningar tar han kurser i svensk och latinamerikansk folkmusik. Han spelar med de kurdiska grupper som då finns i Sverige och Europa. I slutet av 1998 börjar Twana ta privatlektioner i klassisk musik i Stockholm. Han vill komma in på en folkhögskola för att spela klassisk gitarr.

 

Åren 2000-2002 studerar Twana klassisk musik på Bollnäs Folkhögskola i Hälsningland. Han gitarrlärare heter Bernt Lindström. Twana kallar honom för "min noggranne lärare", kanske på grund av de vedermödor det innebär att studera klassisk gitarr, att "spela på riktigt" som Tawna säger.

 

Förutom huvudinstrumentet så tog Twana lektioner i elbas och spelade bland annat jazz.

 

Övrigt

 

Twana har förutom musiken hoobyn att fotografera, skriva dikter och har medverkat på flera dansfestivaler, där han fått pris i salsa.

--------------------------------------

Copyright © 2006 twanamusic.com | Design by Chia